Adres do korespondencji:

Paweł Niewiadomski
ul. Obłoków 43/4
71-493 Szczecin

Telefon:

0 509 84 63 68

e-mail:

GG:

2906808